stepsbywebsite

ขั้นตอนการใช้บริการ ออกแบบเว็บไซต์
1. ขั้นตอนแรก ติดต่อทีมงานออกแบบเว็บไซต์ มือถือ : 082-493-2295 หรือส่งรายละเอียดเข้ามาที่อีเมล์ E-MAIL: KONYUBYUB@GMAIL.COM
      – หลังจากทีมงาน ได้้รับการติดต่อจากลูกค้า เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับความต้องการ และจุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์
2. ขั้นตอนที่สอง ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูล ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับการเตรียมข้อมูล
      – ทำ การจัดส่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำเว็บไซต์ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ประวัติบริษัท ข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการจะโฆษณาลงเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่จะทำการจัดส่งต้องอยู่ในรูปไฟล์ Word, excel
      – รูปภาพที่จะนำขึ้นบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพบริษัท รูปภาพสินค้าหรืออื่นๆ จะต้องอยู่ในลักษณะไฟล์ .jpg หรือไฟล์อื่น ที่ทำให้กราฟิคสามารถทำการตกแต่งภาพเพิ่มเติมได้ และรูปภาพที่จัดส่งต้องไม่เกิน Packag
3. ขั้นตอนที่สาม การชำระเงิน และตกลงทำสัญญาจ้าง
      – ทางทีมงานออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียด ของเว็บที่ลูกค้าต้องการ และ ลูกค้าชำระค่าบริการ เพื่อให้จัดทำเว็บ
4. ขั้นตอนที่สี่ ทีมงานจะออกแบบเว็บไซต์ จนส่งมอบ ระยะเวลา ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลของลูกค้า
      – ออกแบบกราฟฟิคหน้าแรกให้ท่านตรวจสอบภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย
      – กรณีมีการแก้ไขกราฟิค ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการต่อ ครั้งในการแก้ไข 3-5 วันทำการ
      – หลังจากการแก้ไขกราฟฟิค ทาง Konyubyubwebdesign.com จะจัดทำเว็บตามสั่งให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 7 วันทำการ
      – เมื่อทาง Konyubyubwebdesign.com จัดทำเว็บตามสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำขึ้น Online เพื่อให้ท่านทำการตรวจสอบเว็บไซต์อีกครั้ง
——————————————————————————-
นับระยะเวลางาน
1. 5 วันทำการ ทางทีมงานดำเนินการส่ง แบบกราฟิคหน้าแรกให้ นับจาก เมื่อได้รับรายละเอียดข้อมูลเว็บไซต์และการชำระเงินทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อย
2. การแก้ไขกราฟฟิคทำได้ 2 ครั้งภายใต้คอนเซฟท์เดิม การแก้ไขแต่ละครั้ง ใช้เวลา 3-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรายละเอียด
3. การลงข้อมูลให้เว็บไซต์ออนไลน์ ใช้เวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่คอนเฟิร์มกราฟิคหน้าแรก
4. ลูกค้าสามรถตรวจเช็คงาน หลังจากทีมงานลงข้อมูลเรียบร้อย ในเวลา 10 วันเพื่อแจ้งแก้ไข รายละเอียดกรณีลงข้อมูลไม่ถูกต้อง(การแก้ไข ในส่วนนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลมาเพิ่มได้ และไม่สามารถแก้ไขกราฟิคเว็บไซต์ หรือภาพเคลื่อนไหวได้ )
5. การแก้ไขข้อมูลกรณี ทีมงานลงไม่ครบหรือไม่เรียบร้อยใช้เวลา 3-5 วันทำการ
6. เมื่อทีมงานแก้ไขเรียบร้อยและลูกค้าคอนเฟิร์มรับงาน ทางทีมงานจะส่งมอบเว็บไซต์ ให้พร้อม Username-Password ในการจัดการเว็บไซต์ให้พร้อมคู่มือการใช้งาน
——————————————————————————-
เงื่อนไขการออกแบบเว็บไซต์
1. การรับทำเว็บไซต์นี้ ไม่รวมการออกแบบ Intro page Logo
2. การรับทำเว็บไซต์นี้ ทางทีมงานจะออกแบบ ให้พิจารณาในส่วนของหน้าแรกเว็บไซต์เท่านั้น และสามารถทำการแก้ไขแบบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยไม่สามารถเปลี่ยนคอนเซ็ปการออกแบบที่แจ้งไว้ได้
3. การจัดวางทำเนื้อหาหน้าในๆ จะอิงดีไซน์จากการออกแบบ หน้าแรก
4. ข้อมูลเนื้อหาสินค้าและบริการทั้งหมด ทางลูกค้าจะต้องทำการส่งข้อมูลให้กับทีมงาน (ทางทีมงาน จะทำการส่งตัวอย่างการจัดเตรียมข้อมูลไปให้)
5. โลโก้ รูปภาพสินค้า และบริการทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดส่งให้ทีมงาน ทางทีมงานจะมีในส่วนรูปภาพประกอบ ตกแต่งให้
——————————————————————————-
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติม ทางทีมงาน ส่ง CD ข้อมูลการจัดทำเว็บ ให้ลูกค้า ใน CD ประกอบด้วย
1. งานกราฟิค JPG หน้าแรก ครั้งสุดท้ายที่ Approve
2. PSD กราฟิคหน้าแรก 1 ชิ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำ source ไฟล์ไปแก้ไขต่อได้
3. กรณีมีจ้างทำกราฟิคหน้าในเพิ่มเติม ทางทีมงานจะส่งทั้ง JPG และ ต้นฉบับ PSD หรือ Ai ของแบนเนอร์ไปให้