การตั้งค่า Emailบน iPhone/iPad/iPodtouch

การตั้งค่า Emailบน iPhone/iPad/iPodtouch

 

1. สร้าง email account ใน directadmin ก่อนค่ะ จะได้ชื่ออีเมล์และรหัสผ่านมา

2. เข้าที่ส่วน Setting  เลือกเมนู Mail ตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ

3. เลือกเมนู Account ตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ

4.  เลือกเมนู Add Account ตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ

5. เลือก เมนู Other ตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ

6. เลือก เมนู Add Mail Account ตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ

7. ตั้งค่า Email account ที่ได้สร้างไว้ใน ข้อที่1 ค่ะ โดย test@domain.com (หมายถึงอีเมลล์ที่ต้องการตั้งค่าค่ะ) จากนั้น กด Next ค่ะ

8. ใส่รายละเอียดการตั้งค่ารับ – ส่ง อีเมลล์  ให้ระบุ ในรูปแบบของ mail.domain.com  (domain.com หมายถึง ชื่อโดเมนของลูกค้าค่ะ)

9. หากมีแจ้งเตือนเรื่องการเชื่อมต่อ SSL ให้กด NO ตามรูปด้านล่างค่ะ

10. จากนั้นกด Next อีกครั้งจะขึ้นดังภาพด้านล่าง ให้กด Save ค่ะ

11. กด  Save การตั้่งค่าตามภาพ ค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานโดยเข้าไปที่ App Mail Iphone ค่ะ

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB