การตั้งค่า Email บน Android

การตั้งค่าเช็คอีเมล์บนอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ตั้งค่า ตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ

1. เลือกเมนู อีเมลล์ ตามรูปภาพที่ 1.1

2. เข้าสู่หน้าจอ  การตั้งค่าบัญชี กดเลือก เพิ่มแอคเคาท์ใหม่ ตามรูปภาพที่ 2.1

3. ใส่ username password email ที่ต้องการใช้งาน   ตามรูปภาพที่ 3.1

 

4. เลือกการใช้งานประเภทของบัญชีอีเมลล์ สำหรับคู่มือนี้เลือกเป็น IMAP  ตามรูปภาพที่ 4.1

5.ตั้งค่า “การรับ Email” ใส่รายละเอียด Email อีกครั้ง ตรงช่อง “เซิร์ฟเวอร์ IMAP” อย่าระบุตามรูปนะคะ ให้ระบุ ในรูปแบบของ mail.yourdomain.com  (yourdomain.com หมายถึง ชื่อโดเมนของลูกค้าค่ะ)

 

6. ตั้งค่า “การส่ง Email” ใส่รายละเอียด Email อีกครั้ง “เซิ์รฟเวอร์ SMTP” อย่าระบุตามรูปนะคะ ให้ระบุ ในรูปแบบของ mail.yourdomain.com  (yourdomain.com หมายถึง ชื่อโดเมนของลูกค้าค่ะ)
(สามารถเลือกใช้ port smtp ได้ดังนี้ค่ะ 587 , 25 หรือ 26 ค่ะ  )

 

7. เข้าสู่หน้าจอการใช้งาน  “Email บน Android”  ตามรูปภาพค่ะ

 

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB