ขั้นตอนทำเว็บ (steps by website)

ขั้นตอนทำเว็บ (steps by website)

stepsbywebsite
ขั้นตอนการใช้บริการ ออกแบบเว็บไซต์
1. ขั้นตอนแรก ติดต่อทีมงานออกแบบเว็บไซต์ มือถือ : 082-493-2295 หรือส่งรายละเอียดเข้ามาที่อีเมล์ E-MAIL: KONYUBYUB@GMAIL.COM
– หลังจากทีมงาน ได้้รับการติดต่อจากลูกค้า เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับความต้องการ และจุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์

2. ขั้นตอนที่สอง ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูล ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับการเตรียมข้อมูล
– ทำ การจัดส่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำเว็บไซต์ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ประวัติบริษัท ข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการจะโฆษณาลงเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่จะทำการจัดส่งต้องอยู่ในรูปไฟล์ Word, excel
– รูปภาพที่จะนำขึ้นบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพบริษัท รูปภาพสินค้าหรืออื่นๆ จะต้องอยู่ในลักษณะไฟล์ .jpg หรือไฟล์อื่น ที่ทำให้กราฟิคสามารถทำการตกแต่งภาพเพิ่มเติมได้ และรูปภาพที่จัดส่งต้องไม่เกิน Packag

3. ขั้นตอนที่สาม การชำระเงิน และตกลงทำสัญญาจ้าง
– ทางทีมงานออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียด ของเว็บที่ลูกค้าต้องการ และ ลูกค้าชำระค่าบริการ เพื่อให้จัดทำเว็บ

4. ขั้นตอนที่สี่ ทีมงานจะออกแบบเว็บไซต์ จนส่งมอบ ระยะเวลา ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลของลูกค้า
– ออกแบบกราฟฟิคหน้าแรกให้ท่านตรวจสอบภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย
– กรณีมีการแก้ไขกราฟิค ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการต่อ ครั้งในการแก้ไข 3-5 วันทำการ
– หลังจากการแก้ไขกราฟฟิค ทาง Konyubyubwebdesign.com จะจัดทำเว็บตามสั่งให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 7 วันทำการ
– เมื่อทาง Konyubyubwebdesign.com จัดทำเว็บตามสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำขึ้น Online เพื่อให้ท่านทำการตรวจสอบเว็บไซต์อีกครั้ง

นับระยะเวลางาน
1. 5 วันทำการ ทางทีมงานดำเนินการส่ง แบบกราฟิคหน้าแรกให้ นับจาก เมื่อได้รับรายละเอียดข้อมูลเว็บไซต์และการชำระเงินทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อย

2. การแก้ไขกราฟฟิคทำได้ 2 ครั้งภายใต้คอนเซฟท์เดิม การแก้ไขแต่ละครั้ง ใช้เวลา 3-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรายละเอียด

3. การลงข้อมูลให้เว็บไซต์ออนไลน์ ใช้เวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่คอนเฟิร์มกราฟิคหน้าแรก

4. ลูกค้าสามรถตรวจเช็คงาน หลังจากทีมงานลงข้อมูลเรียบร้อย ในเวลา 10 วันเพื่อแจ้งแก้ไข รายละเอียดกรณีลงข้อมูลไม่ถูกต้อง(การแก้ไข ในส่วนนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลมาเพิ่มได้ และไม่สามารถแก้ไขกราฟิคเว็บไซต์ หรือภาพเคลื่อนไหวได้ )

5. การแก้ไขข้อมูลกรณี ทีมงานลงไม่ครบหรือไม่เรียบร้อยใช้เวลา 3-5 วันทำการ

6. เมื่อทีมงานแก้ไขเรียบร้อยและลูกค้าคอนเฟิร์มรับงาน ทางทีมงานจะส่งมอบเว็บไซต์ ให้พร้อม Username-Password ในการจัดการเว็บไซต์ให้พร้อมคู่มือการใช้งาน

เงื่อนไขการออกแบบเว็บไซต์
1. การรับทำเว็บไซต์นี้ ไม่รวมการออกแบบ Intro page Logo

2. การรับทำเว็บไซต์นี้ ทางทีมงานจะออกแบบ ให้พิจารณาในส่วนของหน้าแรกเว็บไซต์เท่านั้น และสามารถทำการแก้ไขแบบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยไม่สามารถเปลี่ยนคอนเซ็ปการออกแบบที่แจ้งไว้ได้

3. การจัดวางทำเนื้อหาหน้าในๆ จะอิงดีไซน์จากการออกแบบ หน้าแรก

4. ข้อมูลเนื้อหาสินค้าและบริการทั้งหมด ทางลูกค้าจะต้องทำการส่งข้อมูลให้กับทีมงาน (ทางทีมงาน จะทำการส่งตัวอย่างการจัดเตรียมข้อมูลไปให้)

5. โลโก้ รูปภาพสินค้า และบริการทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดส่งให้ทีมงาน ทางทีมงานจะมีในส่วนรูปภาพประกอบ ตกแต่งให้

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติม ทางทีมงาน ส่ง คู่มือการใช้งาน ให้ลูกค้า

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB