ขั้นตอนทำเว็บ (steps by website)

stepsbywebsite
ขั้นตอนการใช้บริการ ออกแบบเว็บไซต์
1. ขั้นตอนแรก ติดต่อทีมงานออกแบบเว็บไซต์ มือถือ : 082-493-2295 หรือส่งรายละเอียดเข้ามาที่อีเมล์ E-MAIL: KONYUBYUB@GMAIL.COM
– หลังจากทีมงาน ได้้รับการติดต่อจากลูกค้า เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับความต้องการ และจุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์

2. ขั้นตอนที่สอง ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูล ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับการเตรียมข้อมูล
– ทำ การจัดส่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำเว็บไซต์ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ประวัติบริษัท ข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการจะโฆษณาลงเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่จะทำการจัดส่งต้องอยู่ในรูปไฟล์ Word, excel
– รูปภาพที่จะนำขึ้นบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพบริษัท รูปภาพสินค้าหรืออื่นๆ จะต้องอยู่ในลักษณะไฟล์ .jpg หรือไฟล์อื่น ที่ทำให้กราฟิคสามารถทำการตกแต่งภาพเพิ่มเติมได้ และรูปภาพที่จัดส่งต้องไม่เกิน Packag

3. ขั้นตอนที่สาม การชำระเงิน และตกลงทำสัญญาจ้าง
– ทางทีมงานออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียด ของเว็บที่ลูกค้าต้องการ และ ลูกค้าชำระค่าบริการ เพื่อให้จัดทำเว็บ

4. ขั้นตอนที่สี่ ทีมงานจะออกแบบเว็บไซต์ จนส่งมอบ ระยะเวลา ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลของลูกค้า
– ออกแบบกราฟฟิคหน้าแรกให้ท่านตรวจสอบภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย
– กรณีมีการแก้ไขกราฟิค ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการต่อ ครั้งในการแก้ไข 3-5 วันทำการ
– หลังจากการแก้ไขกราฟฟิค ทาง Konyubyubwebdesign.com จะจัดทำเว็บตามสั่งให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 7 วันทำการ
– เมื่อทาง Konyubyubwebdesign.com จัดทำเว็บตามสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำขึ้น Online เพื่อให้ท่านทำการตรวจสอบเว็บไซต์อีกครั้ง

นับระยะเวลางาน
1. 5 วันทำการ ทางทีมงานดำเนินการส่ง แบบกราฟิคหน้าแรกให้ นับจาก เมื่อได้รับรายละเอียดข้อมูลเว็บไซต์และการชำระเงินทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อย

2. การแก้ไขกราฟฟิคทำได้ 2 ครั้งภายใต้คอนเซฟท์เดิม การแก้ไขแต่ละครั้ง ใช้เวลา 3-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรายละเอียด

3. การลงข้อมูลให้เว็บไซต์ออนไลน์ ใช้เวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่คอนเฟิร์มกราฟิคหน้าแรก

4. ลูกค้าสามรถตรวจเช็คงาน หลังจากทีมงานลงข้อมูลเรียบร้อย ในเวลา 10 วันเพื่อแจ้งแก้ไข รายละเอียดกรณีลงข้อมูลไม่ถูกต้อง(การแก้ไข ในส่วนนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลมาเพิ่มได้ และไม่สามารถแก้ไขกราฟิคเว็บไซต์ หรือภาพเคลื่อนไหวได้ )

5. การแก้ไขข้อมูลกรณี ทีมงานลงไม่ครบหรือไม่เรียบร้อยใช้เวลา 3-5 วันทำการ

6. เมื่อทีมงานแก้ไขเรียบร้อยและลูกค้าคอนเฟิร์มรับงาน ทางทีมงานจะส่งมอบเว็บไซต์ ให้พร้อม Username-Password ในการจัดการเว็บไซต์ให้พร้อมคู่มือการใช้งาน

เงื่อนไขการออกแบบเว็บไซต์
1. การรับทำเว็บไซต์นี้ ไม่รวมการออกแบบ Intro page Logo

2. การรับทำเว็บไซต์นี้ ทางทีมงานจะออกแบบ ให้พิจารณาในส่วนของหน้าแรกเว็บไซต์เท่านั้น และสามารถทำการแก้ไขแบบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยไม่สามารถเปลี่ยนคอนเซ็ปการออกแบบที่แจ้งไว้ได้

3. การจัดวางทำเนื้อหาหน้าในๆ จะอิงดีไซน์จากการออกแบบ หน้าแรก

4. ข้อมูลเนื้อหาสินค้าและบริการทั้งหมด ทางลูกค้าจะต้องทำการส่งข้อมูลให้กับทีมงาน (ทางทีมงาน จะทำการส่งตัวอย่างการจัดเตรียมข้อมูลไปให้)

5. โลโก้ รูปภาพสินค้า และบริการทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดส่งให้ทีมงาน ทางทีมงานจะมีในส่วนรูปภาพประกอบ ตกแต่งให้

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติม ทางทีมงาน ส่ง คู่มือการใช้งาน ให้ลูกค้า

KONYUBYUB WEBDESIGN CO.,LTD.
บริษัท คนยับยับ เว็บดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

40/260 ถนนพระยาสุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก
เขต คลองสามวา 10510

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB