คำสั่งดึงภาพใน wordpress wp_get_attachment_url get_post_thumbnail_id $post->ID

<img src=”<?php echo wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) );?>”/>

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB