จริงดิ?! Twitter สามารถบ่งชี้ได้ว่าใครมีพฤติกรรมเสี่ยง “ติดเอดส์” !!

Twitter ไม่ได้เป็นเพียงแค่ Social Network ที่ทำได้แค่ทวีตบ่นเรื่อยเปื่อย  ตามติ่งนักร้อง  หรือรีทวีตรูปเซลฟี่ในงานออสการ์เท่านั้น  เพราะจากงานวิจัยชิ้นล่าสุดพบว่า Twitter สามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจหากลุ่มเสี่ยงและป้องกันการระบาดของ “โรคเอดส์” ได้อีกด้วย!

twitter-can-detect-HIV
ผลการศึกษาดังกล่าวจัดทำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  ซึ่งได้ศึกษาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับทวีตที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV  เช่น ทวีตที่กล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ หรือ การเสพยาเสพติด กับข้อมูลของผู้ติดเชื้อ HIV แยกตามแต่ละพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา  ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างบริเวณที่มีผู้ติดเชื้อ HIV สูงกับการทวีตที่มีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ HIV  กล่าวคือพื้นที่บริเวณที่มีผู้ติดเชื้อ HIV สูงจะมีการทวีตเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์และยาเสพติดสูงนั่นเอง  โดยการศึกษาดังกล่าวนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากทวีตจำนวน 550 ล้านทวีตระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคมถึง 9 ธันวาคม 2012

จากผลการศึกษาดังกล่าวนี้  เราสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าดู Social Media ต่างๆเพื่อระบุได้ว่าใครมีพฤติกรรมที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  และเฝ้าระวังการระบาดของโรคเอดส์ในพื้นที่ต่างๆได้

 

อ้างอิงจาก  HuffingtonPost

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,