ปลั๊กอินกำหนดขนาดอัพโหลดภาพ WORDPRESS : Max Upload Filesize

ปลั๊กอินกำหนดขนาดอัพโหลดภาพ WORDPRESS : Max Upload Filesize

เข้าไปที่ Pluains เลือก add new ค้นหา Max Upload Filesize และเลือก ปลั๊กอินตัวนั้น

จากนั้นเข้าไปตั้งค่าขนาดตามที่ต้องการ

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB