วิธีดึงสินค้าของ woocommerc มาแสดงหน้าแรก ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ

วิธีดึงสินค้าของ woocommerc มาแสดงหน้าแรก ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ

<?php $term = get_term( 92, ‘product_cat’ );
$args = array(
‘post_type’ => ‘product’,
‘posts_per_page’ => -1,
‘product_cat’ => $term->name
);
$loop = new WP_Query( $args );
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); ?>
<a href=”<?php echo get_term_link( $term->slug, $term->taxonomy );?>”><?php echo $term->name;?></a>
<li>

<?php if ( function_exists(“has_post_thumbnail”) && has_post_thumbnail() ) {?>
<a class=”imgt1″ href=”<?php the_permalink(); ?>”>
<img src=”<?php bloginfo(‘template_directory’);?>/scripts/timthumb.php?src=<?php $dom = simplexml_load_string(get_the_post_thumbnail());$src = $dom->attributes()->src;echo $src; ?>&w=90&h=&zc=1″/></a>
<?}else{?>
<a class=”imgt1″ href=”<?php the_permalink(); ?>”><?php postimage2(90); ?></a>
<?}?>
<a href=”<?php echo get_permalink( $subcategory_products->post->ID ) ?>”><?php the_title(); ?></a>

<?php echo $product->get_price(); ?>
</li>
<? endwhile; wp_reset_query(); ?>

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB