เพิ่ม Email บน Android 13

1. คลิกการตั้งค่า

2. คลิก ผู้ใช้และบัญชี

3. คลิก เพิ่มผู้ใช้

4. คลิก ส่วนตัว(IMAP)

5. กรอกอีกเมล์ และคลิก ตั้งค่าด้วยตนเอง

6. คลิก ส่วนตัว (IMAP)

7. ใส่รหัสผ่านอีเมล์ และคลิก ถัดไป

8. ใส่เมล์ server ใส่ช่องเซิร์ฟเวอร์ mail.ชื่อเว็บไซต์ของเรา.com
คลิก ถัดไป

9. คลิกขั้นสูง

10. คลิกทำต่อไป

11. ใส่เมล์ server ใส่ช่องเซิร์ฟเวอร์ SMTP ใส่ mail.ชื่อเว็บไซต์ของเรา.com
คลิก ถัดไป

12. คลิกขั้นสูง

13. คลิกทำต่อไป

14. คลิกถัดไป

15. ใส่ชื่อ และคลิกถัดไป

16. เปิดโปรแกรมเพื่อเข้าอีเมล์

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB