วิธีแก้ปลั๊กอิน acf-qtranslate ภาพไม่ขึ้น

ไปที่ปลั๊กอิน acf-qtranslate

เลือก

acf-qtranslate/src/acf_5/fields/image.php
ค้นหาบรรทัด 75
add_filter('wp_prepare_attachment_for_js', array($this, 'wp_prepare_attachment_for_js'), 10, 3);

แทนด้วย

if ( method_exists( $this, 'wp_prepare_attachment_for_js' ) ) {
			add_filter('wp_prepare_attachment_for_js',		array($this, 'wp_prepare_attachment_for_js'), 10, 3);
		}

 

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB