ค่าบริการจัดทำ Company Profile

COMPANY PROFILE ถือเป็นหน้าตาขององค์กร ในการสร้างความประทับใจและการรับรู้ทั้งเรื่องจุดเด่นของบริษัทของท่าน ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างให้บริษัทของท่านมีจุดยืนเหนือคู่แข่งรายอื่น COMPANY PROFILE เป็นใบเบิกทางสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทดังจะเห็นได้ว่าบริษัทชั้นนำทุกบริษัทจะจัดทำ COMPANY PROFILE ของตนเป็นอย่างดีสะท้อน DNA ขององค์กรออกมาให้มากที่สุด เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และให้เกิดความประทับใจ เป็นที่น่าจดจำส่งผลให้ลูกค้าเลือกที่จะเก็บ COMPANY PROFILE ของท่านไว้อันดับต้นๆ ดังคำกว่าที่ว่า ดีไซน์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้น และรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน องค์กรที่พร้อมก่อน ย่อมได้เปรียบทางการค้าก่อนเสมอ เราพร้อมเป็นผู้ช่วยผลักดันให้ธุรกิจของท่านก้าวหน้าอย่างเป็นมืออาชีพ

Company Profile
Package A : 15,000.-
Company Profile
Package B : 18,000.-
Company Profile
Package C : 20,000.-
แผ่นพับขนาด A4 แบบ 2 ตอน 1 พับ
a41

 • ออกแบบ Company Profile ต้นฉบับให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
 • เลือกรูปแบบ 1 แบบจาก 2 แบบเพื่อพัฒนาต่อเป็นงานออกแบบที่สมบูรณ์
 • สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • หากมีการแก้ไขงานเพิ่มเติมจากแพคเก็จ ครั้งละ 500 บาท
 • เนื้อหา คำบรรยาย และรูปภาพทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม
 • ลูกค้าสามารถนำ Digital File ไปใช้พิมพ์ได้ทันที!
 • ราคานี้ไม่รวมค่าจัดพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดกาภาพถ่าย
  * ความรวมเร็วของงานออกแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมในการเตรียมข้อมูลของลูกค้า
แผ่นพับขนาด A4 แบบ 3 ตอน 2 พับ
a42

 • ออกแบบ Company Profile ต้นฉบับให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
 • เลือกรูปแบบ 1 แบบจาก 2 แบบเพื่อพัฒนาต่อเป็นงานออกแบบที่สมบูรณ์
 • สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • หากมีการแก้ไขงานเพิ่มเติมจากแพคเก็จ ครั้งละ 500 บาท
 • เนื้อหา คำบรรยาย และรูปภาพทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม
 • ลูกค้าสามารถนำ Digital File ไปใช้พิมพ์ได้ทันที!
 • ราคานี้ไม่รวมค่าจัดพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดกาภาพถ่าย
  * ความรวมเร็วของงานออกแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมในการเตรียมข้อมูลของลูกค้า
แผ่นพับขนาด A4 แบบ 4 ตอน 3 พับ
a43

 • ออกแบบ Company Profile ต้นฉบับให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
 • เลือกรูปแบบ 1 แบบจาก 2 แบบเพื่อพัฒนาต่อเป็นงานออกแบบที่สมบูรณ์
 • สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • หากมีการแก้ไขงานเพิ่มเติมจากแพคเก็จ ครั้งละ 500 บาท
 • เนื้อหา คำบรรยาย และรูปภาพทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม
 • ลูกค้าสามารถนำ Digital File ไปใช้พิมพ์ได้ทันที!
 • ราคานี้ไม่รวมค่าจัดพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดกาภาพถ่าย
  * ความรวมเร็วของงานออกแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมในการเตรียมข้อมูลของลูกค้า

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB