การตั้งค่า EMAIL บน OUTLOOK แบบ POP

การตั้งค่า EMAIL บน OUTLOOK แบบ POP

1. ทำการเปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ File

 

 

2. เลือกที่ Info และคลิก Add Account ดังรูป

 

 

 

3. จะปรากฏกล่อง Dialog แสดงขึ้นมาให้ทำการใส่ข้อมูลดังนี้

– Email Account : ใส่ชื่อ Email Account เช่น test@yourdomainname.com

– ติ๊กเลือกที่ Let me set up my account manually

4. ทำการเลือก Account Type ที่ต้องการในตัวอย่างนี้เราจะตั้งเป็น IMAP

 

5. ทำการตั้งค่า Server Mail ดังนี้

– Incoming mail : ใส่เป็น mail.yourdomainname.com และ Port ใส่เป็น 110

– Outgoing mail : ใส่เป็น mail.yourdomainname.com และ Port ใส่เป็น 25 หรือ 26

– กด Next6. ทำการใส่ Password ของ Email Account  เป็นอันเสร็จสิ้น

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB