วิธี การตั้งค่าอีเมลล์ account ผ่าน Iphone

วิธีการตั้งค่าอีเมลล์ account ผ่าน Iphone

วิธีการตั้งค่าอีเมล์ POP Mail บน iPhone หรือ iPad

iPhone หรือ iPod Touch : สำหรับท่านที่ต้องการ Check E-mail ผ่าน POP3 ด้วย iPhone หรือ iPod Touch

 1. เปิด iPhone หรือ iPad เลือกเมนู ตั้งค่า (Setting)

 2. เลือกเมนู “Mail”

 3. เลือก “เพิ่มบัญชีผู้ใช้…” (Add Account…)

 4. เลือก “อื่นๆ” (Other)

 5. จากนั้นเลือก “เพิ่มบัญชี Mail” (Add Mail Account)

 6. กรอกรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (New Account) ดังนี้6.1 ชื่อ (Name) : กรอกชื่อของท่านหรือชื่อองค์กร ซึ่งจะปรากฎเป็นชื่อผู้ส่ง
  6.2 อีเมล์ (Address) :  กรอกอีเมล์ของท่าน เช่น user@domainname.com
  6.3 รหัสผ่าน (Password) : กรอกรหัสผ่านอีเมล์
  6.4 คำอธิบาย (Description) : กรอกคำอธิบายโดยย่อ
  6.5 กดปุ่ม ถัดไป (Next)
 7. เลือกประเภทการใช้งานอีเมล์เป็น “IMAP หรือ POP”

 8. ในส่วนของเซิฟเวอร์เมล์ขาเข้า (Incoming Mail Server) ให้ตั้งค่าดังนี้8.1 ชื่อเครื่อง (Host Name) : mail.yourdomain.com (เช่น mail.domainname.com)
  8.2 ชื่อผู้ใช้ (User Name) : กรอกอีเมล์ของท่าน (เช่น user@
  domainname.com)
  8.3 รหัสผ่าน (Password) :  กรอกรหัสผ่านของอีเมล์

 9. ในส่วนของเซิฟเวอร์เมล์ขาออก (Outgoing Mail Server) ให้ตั้งค่าที่หัวข้อ “ชื่อเครื่อง” (Host Name) เป็น mail.yourdomain.com เช่น mail.domainname.com เป็นต้น จากนั้นใส่ Username และ Password ของแอคเคาท์อีกครั้ง และคลิก Save

 10. จากนั้นจะย้อนกลับไปขั้นตอนแรก อีกครั้ง Settings > Mail > Accounts แล้วทำการปิด SSL ทั้ง Incoming และ Outgoing

 11. เลือกที่ Advanced และเลือก Authentication เปลี่ยนให้เป็น Password 

 

 

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB