Apple สุ่มทดสอบการชาร์จแบตใน Smartwatch ด้วย …

แบตเตอรี่ถือเป็นความกังวลอันสำคัญยิ่งใน Smartwatch แม้จะฉลาด อัจฉริยะเพียงใด หากแบตเตอรี่ไม่อึดพอก็คงทำให้ความสนุกของการใช้งานลดน้อยลง ซึ่ง Apple ก็ตระหนักในเรื่องนี้จึงคิดหาวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ใน Smartwatch ให้สะดวกและรวดเร็วมากที่สุด

apple-smartwatch

ข้อมูลล่าสุดถูกรายงานโดย New York Times ที่กล่าวถึงวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Smartwatch ซึ่ง Apple ได้เริ่มทดสอบจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยฝังแผงโซลาร์เซลล์ไว้ใต้หน้าจอแสดงผล เพื่ออาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ให้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานสำหรับแบตเตอรี่

วิธีที่ 2 เป็นการชาร์จแบตด้วยการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการวาง Smartwatch ไว้บนแท่นชาร์จเพื่อให้การชาร์จเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งหลายอาจเคยมาบ้างจากแท่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน Nokia

วิธีที่ 3 ใช้การชาร์จแบตเตอรี่โดยอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ใช้ หรือเรียกว่าการชาร์จด้วยพลังงานจลน์

อย่างไรก็ดีวิธีการชาร์จแบตด้วยวิธีต่างๆ ของ Apple ที่มีข่าวออกมานั้น นับเป็นความท้าทายไม่น้อย เพราะแต่ละวิธีล้วนยังมีข้อจำกัดและยังไม่แพร่หลายในตลาดเท่าใดนัก

DESIGN NUMCHOK CO.,LTD. 
บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
58/146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Hotline: 082-493-2295
Email: Konyubyub@gmail.com
ID LINE: KONYUBYUB

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,